image image image
Wspólnota Braci Życie wspólnotowe jest nieustannym „cudem", który gromadzi ludzi, aby żyli w komunii i jedności, choć ci nie wybrali się sami wzajemnie. Ta jedność jest darem i żądaniem Boga, który pragnie, aby wszyscy byli jedno w Chrystusie.
Kościół Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich. Jak bowiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej też społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu ciał. (frag. Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM")
Sakramenty Oto więc Ciało Chrystusa, sakrament zbawienia ludzi i chwały Boga. Liturgia pozwala przeżywać w Kościele przemienienie rozrastającego się "całego Ciała", zjednoczenie przemieniające, w którym człowiek staje się Bogiem. W tym świetle można ją zrozumieć - jako synergię Człowieka-Boga przekazywaną Jego Kościołowi w Duchu Świętym (J. Corbon, "Liturgia - źródło wody życia", tłum. A. Foltańska, Poznań 2005, s. 91)

Wielki PostWIELKOPOSTNE NABOŻEŃSTWA W NASZYM KOŚCIELEW czasie Wielkiego Postu zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa związane z tym okresem przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. W naszym kościele Drogi Krzyżowe będą się odbywać w środy i piątki o godz. 18.00.

 

W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 18.00.

W każdą środę i czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od 19.30 do 21.30.