image image image
Wspólnota Braci Życie wspólnotowe jest nieustannym „cudem", który gromadzi ludzi, aby żyli w komunii i jedności, choć ci nie wybrali się sami wzajemnie. Ta jedność jest darem i żądaniem Boga, który pragnie, aby wszyscy byli jedno w Chrystusie.
Kościół Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich. Jak bowiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej też społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu ciał. (frag. Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM")
Sakramenty Oto więc Ciało Chrystusa, sakrament zbawienia ludzi i chwały Boga. Liturgia pozwala przeżywać w Kościele przemienienie rozrastającego się "całego Ciała", zjednoczenie przemieniające, w którym człowiek staje się Bogiem. W tym świetle można ją zrozumieć - jako synergię Człowieka-Boga przekazywaną Jego Kościołowi w Duchu Świętym (J. Corbon, "Liturgia - źródło wody życia", tłum. A. Foltańska, Poznań 2005, s. 91)

Polecane strony

kapucyni.pl Dzieło Pomocy o.Pio Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 14 Niedziela Zwykła -

1. W poniedziałek czcicieli św. o. Pio zapraszamy na spotkanie Grupy Modlitwy o 15.30 i po nim na Mszę św. o 17.30.

2. W okresie wakacyjnym zapraszamy młodzież męską gimnazjów i liceów na rekolekcje wyboru drogi życiowej. Szczegóły na plakacie przed kościołem.

3. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym zawieszone są stałe dyżury w konfesjonale. Spowiadamy tylko podczas Mszy świętych. W czasie wakacji również nie odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu w środy i czwartki.

4. W tym tygodniu obchodzimy:

  • Poniedziałek: wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy;
  • Środa: wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana;
  • Czwartek: wspomnienie św. Męczenników Mikołaja Picka, Willada i Towarzyszy;
  • Piątek: święto św. Weroniki Giuliani;
  • Sobota: święto święto św. Benedykta, patrona Europy.


Na okres rozpoczynających się wakacji, życzymy Wam owocnego odpoczynku, wielu dobrych wrażeń i Bożej opieki.