image image image
Wspólnota Braci Życie wspólnotowe jest nieustannym „cudem", który gromadzi ludzi, aby żyli w komunii i jedności, choć ci nie wybrali się sami wzajemnie. Ta jedność jest darem i żądaniem Boga, który pragnie, aby wszyscy byli jedno w Chrystusie.
Kościół Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich. Jak bowiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej też społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu ciał. (frag. Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM")
Sakramenty Oto więc Ciało Chrystusa, sakrament zbawienia ludzi i chwały Boga. Liturgia pozwala przeżywać w Kościele przemienienie rozrastającego się "całego Ciała", zjednoczenie przemieniające, w którym człowiek staje się Bogiem. W tym świetle można ją zrozumieć - jako synergię Człowieka-Boga przekazywaną Jego Kościołowi w Duchu Świętym (J. Corbon, "Liturgia - źródło wody życia", tłum. A. Foltańska, Poznań 2005, s. 91)

Polecane strony

kapucyni.pl Dzieło Pomocy o.Pio Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- 34 Niedziela Zwykła -

1. Dziś ostatnia niedziela w Roku Liturgicznym dedykowana Chrystusowi Królowi Wszechświata, od Którego wszystko bierze początek i ku Któremu wszystko zmierza. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu.

2. Codziennie, z wyjątkiem niedzieli, o 18.30 odmawiamy różaniec wypominkowy. W niedzielę zaś zapraszamy o tej samej porze na nieszpory. Ostatnie dwie Msze św. za zmarłych wypominanych w naszym kościele będą odprawione: pierwsza w piątek o 19.00, druga w przyszłą niedzielę o 9.30.

3. Juto, w poniedziałek, przypada 23 dzień listopada. Zapraszamy czcicieli św. o. Pio na nabożeństwo o 18.30 i Eucharystię o godz. 19.00. Mszy św. będzie przewodniczył nasz współbrat Jan Kania.

4. We środę i czwartek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpoczyna się ona po Mszy św. o godz. 19.00 i trwa do godz. 21. 30. W tych dniach jest także okazja do spowiedzi do godz. 21. 30.

5. W tym tygodniu obchodzimy następujące wspomnienia liturgiczne:
  • wtorek: wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy;
  • czwartek: wspomnienie św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana;
  • piątek: wspomnienie św. Franciszka Antoniego Fasaniego, kapłana.

Niech ten tydzień, ostatni tydzień roku liturgicznego, będzie okazją do dziękczynienia Bogu za wielkie rzeczy, które czyni w naszym życiu.