image image image
Wspólnota Braci Życie wspólnotowe jest nieustannym „cudem", który gromadzi ludzi, aby żyli w komunii i jedności, choć ci nie wybrali się sami wzajemnie. Ta jedność jest darem i żądaniem Boga, który pragnie, aby wszyscy byli jedno w Chrystusie.
Kościół Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na wszystkich. Jak bowiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej też społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go Duchowi Chrystusowemu ku wzrastaniu ciał. (frag. Konstytucja dogmatyczna o Kościele "LUMEN GENTIUM")
Sakramenty Oto więc Ciało Chrystusa, sakrament zbawienia ludzi i chwały Boga. Liturgia pozwala przeżywać w Kościele przemienienie rozrastającego się "całego Ciała", zjednoczenie przemieniające, w którym człowiek staje się Bogiem. W tym świetle można ją zrozumieć - jako synergię Człowieka-Boga przekazywaną Jego Kościołowi w Duchu Świętym (J. Corbon, "Liturgia - źródło wody życia", tłum. A. Foltańska, Poznań 2005, s. 91)

Polecane strony

kapucyni.pl Dzieło Pomocy o.Pio Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

- Niedziela Zesłania Ducha Świętego -

1. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny Okres Wielkanocny – od jutra rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku. Za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. Przyszła niedziela to Uroczystość Najświętszej Trójcy. W przyszłą niedzielę będzie jeszcze możliwość przystąpienia do Komunii świętej wielkanocnej.
3. W tą niedzielę po mszach świętych wolontariusze komitetu „Stop Aborcji” będą zbierać podpisy pod projektem wprowadzającym całkowity zakaz aborcji. W celu złożenia ważnego podpisu potrzebny jest numer PESEL. Zachęcamy wszystkich do złożenia podpisu w obronie życia.
4. W tym tygodniu obchodzimy:
  • W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła;
  • W wtorek wspomnienie św. Filipa Nereusza;
  • W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
  • W piątek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej.

Na nadchodzący tydzień życzymy Wam, Bracia i Siostry, pociechy Ducha Świętego - Słodkiego Gościa duszy.