Sprawowanie chrztu:

 • Sakramentu chrztu św. udzielamy w 1 i 3 niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30.
 • Istnieje możliwość udzielenia sakramentu chrztu św. w sobotę, zawsze sakrament chrztu św. jest odprawiany podczas Mszy św.
 • W piątek przed niedzielą chrztu św. o godz. 19.30 rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w spotkaniu będącym przygotowaniem do głębokiego i religijnego przeżycia uroczystości przyjęcia przez ich dziecko sakramentu chrztu św.

Potrzebne dokumenty:

 • pozwolenie na chrzest św. poza parafią z parafii zamieszkania
 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • dokument ślubu kościelnego rodziców (jest niezbędny)
 • dane chrzestnych (data urodzenia i adres)
 • chrzestni powinni mieć zaświadczenia od swego proboszcza, iż mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych (chrzestnym może być osoba, która była bierzmowana i daje czynne świadectwo wiary).

Rodzice przed chrztem św. dziecka powinni:

 • ustalić datę nauki przedchrzcielnej dla rodziców i chrzestnych
 • wziąć z naszego kościoła prośbę o chrzest św. w naszej świątyni i po otrzymaniu zgody w parafii św. Anny dostarczyć ją do zakrystii.
Kancelaria kościoła kapucynów czynna:
 • Wtorek: 9.00-10.00
 • Piątek: 16.30-18.00
Kancelaria parafii św. Anny czynna:
 • Poniedziałek: 16.00 – 18.00
 • Wtorek: 16.00 – 18.00
 • Środa: 16.00 – 18.00
 • Czwartek: 10.30 – 12.00
 • Piątek: 10.30 – 12.00