Wspólnoty i grupy duszpasterskie

gromadzace się przy klasztorze

Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota osób stawiająca sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w świecie.

Młodzież Franciszkańska Tau

Wspólnota młodych ludzi odkrywająca i realizująca swoje powołanie do życia chrześcijańskiego w duchu św. Franciszka z Asyżu.

Wspólnota Franciszkańska Tau

Gromadzi osoby dorosłe w różnym wieku, które czują się powołane do doświadczania życia chrześcijańskiego w świetle przykładu św. Franciszka z Asyżu. Spotkania opierają się na wspólnotowym słuchaniu słowa Bożego oraz rozważaniu treści wiary, by móc odkrywać ją w życiu codziennym.

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Gromadzi osoby, które za przykładem św. Ojca Pio współpracują w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa o konieczności modlitwy.

Odnowa w Duchu Świętym "Krzew Winny"

Wspólnota osób, które przeżyły seminarium odnowy wiary, doświadczyły odnawiającej mocy Ducha Świętego i chcą razem postępować na drodze świętości, poprzez złożenie Przymierza.

Domowy Kościół (Kręgi Rodzin)

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie pomagająca małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa; ucząca ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Szkoła Słowa Bożego "Semita Domini"

Grupa spotykająca się na wspólnym słuchaniu i dzieleniu słowem Bożym oraz pogłębianiu znajomości Pisma św.

Otwarty Krąg Modlitwy "Loreto"

Grupa gromadząca się na modlitwie przebłagalnej
i dziękczynnej, słuchając nauki Kościoła i oddając cześć Bogu za przyczyną Matki Bożej Loretańskiej.

Pro Vita et Familia

Grupą osób w różnym wieku, którym bliska jest tematyka obrony życia i rodziny.

Schola kapucyńska

Grupa gromadząca się na wspólnym wychwalaniu Boga poprzez śpiew.

Wspólnota prowadząca Kursy Alpha

Głównym celem wspólnoty jest służba lokalnemu Kościołowi przez organizację Kursu Alpha jako podstawowej katechezy wiary chrześcijańskiej obejmującej 11 cotygodniowych spotkań.

Loretańska Rodzina Różańcowa

Róża różańcowa to modlitewna wspólnota 20 osób, z których każda codziennie modli się jednym dziesiątkiem Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy i intencji.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Arcybractwo jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących czcić, kochać i wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Franciszkański Zakon Świeckich

Wspólnota osób stawiająca sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w świecie.

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Gromadzi osoby, które za przykładem św. Ojca Pio współpracują w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa o konieczności modlitwy.

Szkoła Słowa Bożego "Semita Domini"

Grupa spotykająca się na wspólnym słuchaniu i dzieleniu słowem Bożym oraz pogłębianiu znajomości Pisma św.

Loretańska Rodzina Różańcowa

Róża różańcowa to modlitewna wspólnota 20 osób, z których każda codziennie modli się jednym dziesiątkiem Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy i intencji.

Wspólnota prowadząca Kursy Alpha

Głównym celem wspólnoty jest służba lokalnemu Kościołowi przez organizację Kursu Alpha jako podstawowej katechezy wiary chrześcijańskiej obejmującej 11 cotygodniowych spotkań.

Młodzież Franciszkańska Tau

Wspólnota młodych ludzi odkrywająca i realizująca swoje powołanie do życia chrześcijańskiego w duchu św. Franciszka z Asyżu.

Odnowa w Duchu Świętym "Krzew Winny"

Wspólnota osób, które przeżyły seminarium odnowy wiary, doświadczyły odnawiającej mocy Ducha Świętego i chcą razem postępować na drodze świętości, poprzez złożenie Przymierza.

Otwarty Krąg Modlitwy "Loreto"

Grupa gromadząca się na modlitwie przebłagalnej
i dziękczynnej, słuchając nauki Kościoła i oddając cześć Bogu za przyczyną Matki Bożej Loretańskiej.

Pro Vita et Familia

Grupą osób w różnym wieku, którym bliska jest tematyka obrony życia i rodziny.

Wspólnota Franciszkańska Tau

Gromadzi osoby dorosłe w różnym wieku, które czują się powołane do doświadczania życia chrześcijańskiego w świetle przykładu św. Franciszka z Asyżu. Spotkania opierają się na wspólnotowym słuchaniu słowa Bożego oraz rozważaniu treści wiary, by móc odkrywać ją w życiu codziennym.

Domowy Kościół (Kręgi Rodzin)

Gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie pomagająca małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa; ucząca ich nim żyć i celebrować go przez całe życie.

Schola kapucyńska

Grupa gromadząca się na wspólnym wychwalaniu Boga poprzez śpiew.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Arcybractwo jest stowarzyszeniem skupiającym ludzi pragnących czcić, kochać i wynagradzać Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Franciszkański Zakon Świeckich

Kontakt

Asystent:
br. Łukasz Stec

Przełożona wspólnoty:
Jolanta Ulman

O wspólnocie

III Zakon św. Franciszka, zmienił charakteru prawny po Soborze Vaticanum II, z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiadającym własne struktury organizacyjne. Według obowiązującego prawa kościelnego Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym czyli jest III zakonem. Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce. Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej. Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, gen. Józef Haller oraz artysta malarz Jacek Malczewski i inni (…).

Spotkania

 • Poniedziałek:

  godz. 17:30
  Eucharystia + spotkanie formacyjne spotkanie otwarte
  miejsce: kościół kapucynów i sala 003
 • 1. sobota miesiąca:

  godz. 9:00
  Eucharystia + Różaniec spotkanie otwarte
  miejsce: kościół kapucynów i Kaplica Loretańska
 • 2. sobota miesiąca:

  godz. 9:00
  Eucharystia + spotkanie formacyjne spotkanie tylko dla członków wspólnoty
  miejsce: kościół kapucynów i sala 003
 • ostatni czwartek miesiąca:

  godz. 18:00
  Spotkanie modlitewne uwielbienia spotkanie otwarte
  miejsce: kościół kapucynów lub sala 003
Franciszkański Zakon Świeckich

Młodzież Franciszkańska Tau

Kontakt

Asystent:
br. Bogumił Kusiak

Lider wspólnoty:
Natalia Resel

O wspólnocie

Pokój i dobro! Jesteśmy młodzieżą, pragnącą iść za przykładem św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w apostolskiej wspólnocie, gdzie drugi człowiek jest naszym bratem. Spotykamy się na ul. Loretańskiej 11 przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów nieprzerwanie od 1990 roku. Aktualnie wspólnota krakowska liczy 39 osób pochodzących z różnych rejonów Polski. Jako wspólnota spędzamy ze sobą wiele czasu, i to nie tylko na spotkaniach formacyjnych i modlitewnych. Staramy się być jedną wielką rodziną – dziećmi jednego Ojca. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, to zapraszamy na Mszę niedzielną o 19 w kościele kapucyńskim, a po niej na spotkanie modlitewne. Dokładniejszą lokalizację zdobędziesz pytając braci na furcie, hasło: MF Tau. Wypłyń na głębię! Zaryzykuj!

Spotkania

 • Środa:

  godz. 19:00
  Eucharystia spotkanie otwarte
  miejsce: kościół kapucynów
 • Środa:

  godz. 20:00
  Spotkanie formacyjne tylko dla członków wspólnoty
  miejsce: sala 002
 • Niedziela:

  godz. 20:00
  Spotkanie modlitewne spotkanie otwarte
  miejsce: sala 002
Młodzież Franciszkańska Tau

Wspólnota Franciszkańska Tau

Kontakt

Asystent:
br. Tomasz Żak

Lider wspólnoty:
Celina Biegańska

O wspólnocie

Nazwa wspólnoty nawiązuje do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była dla dużej części z nas pierwszym etapem formacji. Misją członków Wspólnoty Franciszkańskiej Tau jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa poprzez podążanie za jego Ewangelią, nieustanne nawracanie serca oraz zerwanie z grzechem. Inne zadania wspólnoty to: budowanie braterskiej wspólnoty między sobą i z innymi ludźmi, niesienie orędzia Ewangelii i pokoju, pomaganie w rozeznawaniu życiowego powołania i rozwijanie go oraz przeżywanie miłości do Boga i Kościoła, do drugiego człowieka, do całego stworzenia oraz do siebie samego. Duchowość Tau to nic innego jak duchowość poznawania i naśladowania Chrystusa przez codzienne kroczenie drogą nieustannego nawrócenia serca. Słowo Tau występujące w nazwie wspólnoty odwołuje się do znaku krzyża, biblijnej pieczęci zbawionych, który w sposób szczególny upodobał sobie św. Franciszek. Widział on w tym znaku symbol zbawienia dokonanego przez ofiarę Jezusa na krzyżu, symbol radości Zmartwychwstania oraz zwycięstwa Boga nad grzechem i śmiercią. Chcemy odkrywać Boga takiego, jakim widział Go Św. Franciszek z Asyżu!

Spotkania

 • Środa:

  godz. 19:00-21:30
  miejsce: sala 006
Wspólnota Franciszkańska Tau

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Kontakt

Kierownik duchowy:
br. Vincentas Tamošauskas


Animator Grupy:
Krystyna Gruszecka

O wspólnocie

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, współpracują w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył. Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:
 • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
 • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
 • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
 • wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
 • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.
Siedzibą Grup Modlitwy Ojca Pio jest Fundacja „Dom Ulgi w Cierpieniu” w San Giovanni Rotondo. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy podlega Stolicy Apostolskiej, a kieruje nim Dyrektor Generalny, który jest aktualnym przewodniczącym Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu – Dzieło Ojca Pio z Pietrelciny”. Mianuje go Kardynał Sekretarz Stanu. Grupa Modlitwy Ojca Pio działa zgodnie ze swoim Statutem.

Spotkania

 • 1. poniedziałek miesiąca:

  godz. 17:30-18:30
  miejsce: kościół kapucynów
 • 2. poniedziałek miesiąca:

  godz. 16:30-17:30
  miejsce: sala 002
 • 23. dzień każdego miesiąca:

  godz. 18:30
  miejsce: kościół kapucynów
Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

Odnowa w Duchu Świętym "Krzew Winny"

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Krzysztof Niewiadomski

Odpowiedzialny wspólnoty:
Piotr Chmura

O wspólnocie

“Krzew Winny” jest katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Członkami Wspólnoty są osoby, które przeżyły seminarium odnowy wiary, doświadczyły odnawiającej mocy Ducha Świętego i poprzez złożenie przymierza chcą razem postępować na drodze świętości.W centrum Wspólnoty jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel. On jest prawdziwym Krzewem Winnym, a my latoroślami.

Charyzmatem Wspólnoty jest modlitewne wstawianie się za innymi – modlitwa wstawiennicza. Podejmujemy ten charyzmat na naszych spotkaniach modlitewnych, a także w ramach posługi Diakonii Adoracyjnej i Diakonii Modlitwy Wstawienniczej. Pragniemy by centrum życia wspólnotowego stanowiła Eucharystia – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.

Podejmujemy wspólną formację przez udział w rekolekcjach Wspólnoty, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, oraz poprzez uczestnictwo w małych grupkach dzielenia. Troską Wspólnoty jest ewangelizacja. Nie możemy nie mówić o Tym, Którego obecności doświadczamy. Trwanie we wspólnocie ułatwia nam realizację tego pragnienia poprzez prowadzenie otwartych spotkań modlitewnych, posługę modlitwą wstawienniczą, organizowanie seminariów odnowy wiary oraz poprzez osobiste świadectwo życia w miejscach, do których Pan nas posyła.

Wspólnota pozostaje w łączności z Koordynacją Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.

Spotkania

 • Poniedziałek (oprócz ost. pon. miesiąca):

  godz. 19:00
  Eucharystia + spotkanie modlitewne do godz. 21:30
  miejsce: kościół kapucynów
Odnowa w Duchu Świętym "Krzew Winny"

Ruch Światło-Życie

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Tomasz Olejnik

Moderator świecki:
Patrycja Król

O wspólnocie

Gromadzimy się przy krakowskim klasztorze ojców Kapucynów we wspólnocie Ruchu Światło-Życie na Eucharystii i na spotkaniach ze Słowem Bożym, z modlitwą, wyprawami i imprezami. Zjechaliśmy się tu z różnych stron Polski, można tu spotkać także tubylców – rdzennych mieszkańców Krakowa. Jesteśmy wspólnotą studencko-pracującą, tzw. “oaza dorosłych”. Są tu osoby w różnym wieku. Zapraszamy na spotkania każdego, kto pragnie spotkać się z Bogiem i być w Kościele, niezależnie czy jest to emeryt, osoba pracująca czy student. Dla każdego znajdzie się tutaj miejsce.

Spotkania

 • Wtorek:

  godz. 20:15
  miejsce: salka oazowa
Ruch Światło-Życie

Domowy Kościół (Kręgi Rodzin)

Kontakt

Moderatorzy kręgów:
 • br. Ksawery Knotz
 • br. Jacek Waligóra
 • br. Wojciech Pawłowski

O wspólnocie

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Spotkania

 • raz w miesiącu:

  Spotkania miesięczne kręgów odbywają się od września do czerwca włącznie w mieszkaniach poszczególnych małżeństw.
Domowy Kościół (Kręgi Rodzin)

Szkoła Słowa Bożego "Semita Domini"

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Mariusz Kaczmarski

Lider wspólnoty:
Monika Czernecka

O wspólnocie

Grupa biblijna – Szkoła Słowa Bożego – to wspólnota ludzi dorosłych, pracujących i uczących się. Nasze wtorkowe spotkanie rozpoczyna wspólna Eucharystia, później czytamy, analizujemy, poznajemy genezę wybranych fragmentów lub Ksiąg Nowego I Starego Testamentu.
Tu uczymy się jak czytać Pismo Święte, by poznawać prawdę o Bogu, Jego miłości i prawdę o nas samych. Jest to czas przebywania z żywym Słowem Boga we wspólnocie, gdzie nasza wiara umacnia się dzięki modlitwie, słuchaniu, dzieleniu się i świadectwie życia Słowem na co dzień. To wspólne czytanie i słuchanie utwierdza nas i zachęca, aby codziennie pogłębiać naszą relację z Bogiem, poprzez sięganie po Jego Słowo, by stawać się chrześcijanami. Semita Domini zaczęła spotykać się przy klasztorze Braci Kapucynów 15 lat temu. Wspólnota jest grupą otwartą. Zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych, bez zapisywania się czy wypełniania deklaracji, również osoby należące do innych wspólnot.

Spotkania

 • Wtorek:

  godz. 17:30
  Eucharystia + spotkanie
  miejsce: kościół kapucynów i sala 006
Szkoła Słowa Bożego "Semita Domini"

Otwarty Krąg Modlitwy "Loreto"

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Robert Cielicki

Odpowiedzialna wspólnoty:
Dorota Woźniak

O wspólnocie

Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Mt 11,28).
Otwarty Krąg Modlitewny LORETO zaprasza tych, którzy odnajdują się w powyższych słowach Chrystusa:
 • rodziców, których dzieci utraciły wiarę lub wpadły w uzależnienia
 • młodych szukających swego powołania
 • małżonków w kryzysie
 • osoby samotne pogrążone w smutku
 • chorych na ciele i duszy…
 • …wszystkich, którzy pragną doświadczyć wiary i modlitwy Kościoła.

Naszą patronką jest Matka Boża z Loreto, spotykamy się w Jej domku, zawsze otwartym dla potrzebujących. To Ona wstawia się za nami, wyprasza łaski, upomina i wychowuje. Przy Niej odnajdujemy pokój serca i nadzieję. Ona najskuteczniej prowadzi do Jezusa nas i tych, których przynosimy w naszych sercach.

Rozpoczynamy Eucharystią we wszystkich intencjach zapisanych w księdze LORETO, potem gromadzimy się na modlitwie przebłagalnej i dziękczynnej, słuchając nauki Kościoła i oddając cześć Bogu za przyczyną Pani Loretańskiej.

Spotkania

 • 3. sobota miesiąca:

  godz. 9:00
  Eucharystia + spotkanie modlitewne
  miejsce: kościół kapucynów i Kaplica Loretańska
Otwarty Krąg Modlitwy "Loreto"

Schola kapucyńska

Kontakt

Opieka duszpasterska:
 • br. Kacper Stec
 • br. Marcin Kołodziej

Lider wspólnoty:
Katarzyna Rogal

O wspólnocie

Schola działająca przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie jest grupą, która gromadzi się na wspólnym wychwalaniu naszego Pana przez śpiew. Jej głównym celem jest uświetnianie większych uroczystości odbywających się przy naszym klasztorze, jak i systematyczny śpiew na Mszach Świętych Wspólnotowych, gromadzących wszystkie wspólnoty działające przy naszym kapucyńskim kościele, służąc tym samym i łącząc wszystkich na wspólnej modlitwie.

Spotkania

 • Wtorek:

  godz. 20:00
  Próba scholi
  miejsce: sala 020
Schola kapucyńska

Loretańska Rodzina Różańcowa

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Mariusz Urbanek

O wspólnocie

W chwili obecnej „Rodzinę Loretańską” tworzą dwie, tradycyjne „Róże Różańcowe” (po 20 osób), spotykające się w pierwsze soboty miesiąca. O godzinie 9:00 odprawiana jest Msza św. przy Ołtarzu głównym kościoła p.w. Zwiastowania NMP. Po Mszy – adoracja Najświetszego Sakramentu. Po adoracji przechodzimy do kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, aby wspólnie odmówić cząstkę różańca (następuje zmiana tajemnic). Nasza modlitwa nie ogranicza się tylko do tego spotkania,. Codziennie każdy(a) z nas rozważa jedną tajemnicę różańcową, w miejscach gdzie przebywamy, w łączności duchowej z całą naszą Wspólnotą, z całym Kościołem Chrystusowym.

Spotkania

 • 1. sobota miesiąca:

  godz. 9:00
  Eucharystia + zmiana tajemnic różańcowych
  miejsce: kościół kapucynów
Loretańska Rodzina Różańcowa

Pro Vita et Familia

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Krzysztof Niewiadomski

Odpowiedzialna grupy:
Ewa Ciszewska

O wspólnocie

Jesteśmy grupą osób, którym bliska jest tematyka życia i rodziny. Skupiamy osoby w różnym wieku, różnych stanów i zawodów. Spotykamy się przy klasztorze braci kapucynów na wspólnej Eucharystii i spotkaniach formacyjno-modlitewnych. Podczas naszych spotkań czytamy encyklikę Evangelium Vitae Jana Pawła II i inne dokumenty Kościoła, staramy się zdobywać nowe wiadomości z tematyki pro life poprzez dyskusje, wspólne oglądanie filmów, prelekcje. A przede wszystkim modlimy się za rodziny, w sprawach związanych z obroną życia, a także w innych poleconych nam intencjach. Naszymi Patronami są Matka Boża Loretańska i Święty Feliks z Cantalice.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się razem z nami modlić i wspólnie zgłębiać kwestie życia i rodziny.

Spotkania

 • 1. i 2. czwartek:

  godz. 18:00
  Eucharystia + spotkanie
  miejsce: kościół kapucynów i sala 003
 • 4. czwartek:

  godz. 19:00
  Eucharystia, a po niej namaszczenie olejami św. Feliksa
  miejsce: kościół kapucynów
Pro Vita et Familia

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Kontakt

Opieka duszpasterska:
br. Mariusz Urbanek

Zelatorka:
Maria Kowalska

O wspólnocie

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ jest nieustannym czuwaniem przy Sercu Jezusa, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Jej celem jest odwzajemnienie Miłości Chrystusa, która tak często pozostaje wzgardzona. W naszym klasztorze w każdą 1-szą sobotę miesiąca członkowie uczestniczą we Mszy Świętej o godzinie 9.00, następnie odmawiają akty poświęcenia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Straż Honorowa Serca Jezusowego została założona 13 III 1863 r. przez wizytkę, siostrę Marię od Najświętszego Serca Jezusa w Klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse we Francji. Jako bractwo zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym, a następnie stało się Arcybractwem na mocy papieskiego Breve z 26 XI 1879r. Od tej pory datuje się szybki jej rozwój na całym świecie. Rodzina członków Straży Honorowej jest bardzo liczna. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 40 krajów na różnych kontynentach. Obecnie znajduje się w Europie w 15 krajach, w Afryce w 12, w Ameryce w 13, a w Azji w 6. W Polsce Bractwo Straży Honorowej NSPJ istnieje już od 1869 roku. Do godności Arcybractwa Stolica Apostolska podniosła je w 1919 roku. W Polsce jako stowarzyszenie rozprzestrzeniło się dzięki Siostrom Wizytkom.

Siostra Maria od Najświętszego Serca miała gorące nabożeństwo do Boskiego Serca Pana Jezusa i z niego zaczerpnęła myśl, aby codziennie każdy stowarzyszony odprawił jedną godzinę straży, w czasie której nie zmieniając nic w zwykłych zajęciach, będzie łączył się myślą z ofiarą jaką Chrystus składał na krzyżu za zbawienie świata.

W tym celu członkowie obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia i starają się wśród zwykłych zajęć modlitwą i pracą wynagradzać Panu Jezusowi Jego Męczeństwo i ofiarować obecnemu w tabernakulum Zbawicielowi swoje codzienne życie a nade wszystko wspaniałomyślną i wierną miłość. Członkowie zapisują się na tzw. „zegarze” gdzie są zaznaczane wszystkie godziny dnia. W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli z całego świata, którzy trwają na posterunku na wzór Najświętszej Panny, Magdaleny i Jana stojących u stóp krzyża w chwili, kiedy z przebitego Serca Chrystusa wytrysnęła krew i woda, jako symbol łask wysłużonych Jego Ofiarą.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa skierowaną do apostołów w Ogrodzie Oliwnym: „Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się poświęceniem i miłością pocieszać Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi. Zranione Serce Jezusa jest przedmiotem czci, miłości, wynagrodzenia i adoracji członków Straży Honorowej.

Arcybractwo ma trzy, lakonicznie sformułowane, cele istnienia: miłość, cześć i wynagrodzenie oddawane Sercu Jezusowemu. Członkowie, praktykując wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, kształtują swoje życie na wzór życia Jezusa, który jest pokorny, cichy i miłosierny i starają się prowadzić życie w duchu czynnej miłości bliźniego. Każdy stowarzyszony odprawia jedną godzinę straży na dobę, w czasie której nie zmieniając nic ze zwykłych zajęć ma łączyć się myślą z ofiarą krzyżową Pana Jezusa. Do straży Honorowej może należeć osoba każdego stanu, zaś dzieci – po przyjęciu pierwszej Komunii św.

Do obowiązków Straży Honorowej NSPJ należy:
 1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
 2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
 3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
 4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
 6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Spotkania

 • 1. sobota miesiąca:

  godz. 9:00
  Eucharystia
  miejsce: kościół kapucynów
Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ