Franciszkański Zakon Świeckich
O wspólnocie:

III Zakon św. Franciszka, zmienił charakteru prawny po Soborze Vaticanum II, z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiadającym własne struktury organizacyjne.

Według obowiązującego prawa kościelnego Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym czyli jest III zakonem.

Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.

Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, gen. Józef Haller oraz artysta malarz Jacek Malczewski i inni (…).

Asystent: br. Robert Miller
Przełożony Wspólnoty: Jolanta Ulman

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
Poniedziałek17.30 – eucharystia
+ spotkanie formacyjne otwarte
kościół / 003
1. sobota m-ca9.00 – eucharystia
+ Różaniec w kaplicy loretańskiej otwarte
kościół / loret
2. sobota m-ca9.00 – Eucharystia
+ spotkanie formacyjne tylko dla członków fzś
kościół / 003
2. i 4. niedziela m-ca17.00 – spotkanie modlitewne otwarteLoret
Uwaga! Spotkania ponidziałkowe i niedzielene uwielbienia na czas wakacaji (od 18 czerwca do 29 września) są zawieszone.

KONTAKT:

jolanta_ulman(at)interia.pl
fzs.kapucyni.krakow.pl

Młodzież Franciszkańska Tau
O wspólnocie:

Młodzież Franciszkańska Tau jest katolicką wspólnotą młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczyć życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Przynależy ona do duszpasterstwa Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Opiekę prawno-duchową nad nią sprawuje Minister Prowincjalny tejże Prowincji.

Młodzież Franciszkańska Tau rządzi się swoimi Statutami, zatwierdzonymi przez Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, dnia 9 lutego 2006 roku. Statut ten przedstawia dążenia i wartości, jakimi inspiruje się wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau, oraz prezentuje jej misję i strukturę organizacyjną. Statut wyznacza jej program działania i główne cele formacji w duchu chrześcijańsko-franciszkańsko-kapucyńskim na drodze katechumenatu pochrzcielnego w Kościele Katolickim.

W trakcie formacji młodzież rozpoznaje swoje powołanie w Kościele, a następnie kontynuuje franciszkańską drogę nawrócenia tak w świecie jak i w różnych wspólnotach religijnych, ze szczególnym uwrażliwieniem na te, które realizują charyzmat świętych Franciszka i Klary z Asyżu.

Opieka duszpasterska: br. Bogumił Kusiak
Lider wspólnoty: Kinga Opołka

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
Środa19.00 – Eucharystia
20.00-22.00 – spotkanie formacyjne tylko dla członków wspólnoty
kościół / 002
Niedziela20.00-22.00 – spotkanie modlitewne otwarte002
KONTAKT:

krakow(at)mftau.pl
mftau.pl

Wspólnota Franciszkańska Tau
O wspólnocie:

Nazwa wspólnoty nawiązuje do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była dla dużej części z nas pierwszym etapem formacji. Misją członków Wspólnoty Franciszkańskiej Tau jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa poprzez podążanie za jego Ewangelią, nieustanne nawracanie serca oraz zerwanie z grzechem. Inne zadania wspólnoty to: budowanie braterskiej wspólnoty między sobą i z innymi ludźmi, niesienie orędzia Ewangelii i pokoju, pomaganie w rozeznawaniu życiowego powołania i rozwijanie go oraz przeżywanie miłości do Boga i Kościoła, do drugiego człowieka, do całego stworzenia oraz do siebie samego.

Duchowość Tau to nic innego jak duchowość poznawania i naśladowania Chrystusa przez codzienne kroczenie drogą nieustannego nawrócenia serca. Słowo Tau występujące w nazwie wspólnoty odwołuje się do znaku krzyża, biblijnej pieczęci zbawionych, który w sposób szczególny upodobał sobie św. Franciszek. Widział on w tym znaku symbol zbawienia dokonanego przez ofiarę Jezusa na krzyżu, symbol radości Zmartwychwstania oraz zwycięstwa Boga nad grzechem i śmiercią. Chcemy odkrywać Boga takiego, jakim widział Go Św. Franciszek z Asyżu!

Opieka duszpasterska: br. Robert Miller
Osoba do kontaktu: Celina Biegańska

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
wtorek18.00-21.00001
KONTAKT:

mabo3(at)poczta.onet.pl

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio
O wspólnocie:

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, współpracują w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył.
Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:

 • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
 • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
 • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
 • wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
 • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.

Siedzibą Grup Modlitwy Ojca Pio jest Fundacja „Dom Ulgi w Cierpieniu” w San Giovanni Rotondo. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy podlega Stolicy Apostolskiej, a kieruje nim Dyrektor Generalny, który jest aktualnym przewodniczącym Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu – Dzieło Ojca Pio z Pietrelciny”. Mianuje go Kardynał Sekretarz Stanu. Grupa Modlitwy Ojca Pio działa zgodnie ze swoim Statutem.

Kierownik duchowy: br. Marek Miszczyński
Animator Grupy: Krystyna Gruszecka

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
I poniedziałek m-ca17.00-18.30kościół
II poniedziałek m-ca15.30-18.30002/006
23. dzień każdego m-ca18.30kościół
KONTAKT:

Krystyna Gruszecka tel. 603-633-152

Ruch Światło-Życie
O wspólnocie:

Gromadzimy się przy krakowskim klasztorze ojców Kapucynów we wspólnocie Ruchu Światło-Życie na Eucharystii i na spotkaniach ze Słowem Bożym, z modlitwą, wyprawami i imprezami. Zjechaliśmy się tu z różnych stron Polski, można tu spotkać także tubylców – rdzennych mieszkańców Krakowa.

Jesteśmy wspólnotą studencko-pracującą, tzw. “oaza dorosłych”. Są tu osoby w różnym wieku. Zapraszamy na spotkania każdego, kto pragnie spotkać się z Bogiem i być w Kościele, niezależnie czy jest to emeryt, osoba pracująca czy student. Dla każdego znajdzie się tutaj miejsce.

Opieka duszpasterska: br. Tomasz Duszyc
Moderator świecki: Violetta Ochab

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
wtorek20.15oazowa
KONTAKT:

Jola Białek ochab.wioletta(at)gmail.com
oaza.kapucyni.pl/krakow/

Loretańska Rodzina Różańcowa
O wspólnocie:

W chwili obecnej “Rodzinę Loretańską” tworzą dwie, tradycyjne “Róże Różańcowe” (po 20 osób), spotykające się w pierwsze soboty miesiąca. O godzinie 9:00 odprawiana jest Msza św. przy Ołtarzu głównym kościoła p.w. Zwiastowania NMP. Po Mszy – adoracja Najświetszego Sakramentu. Po adoracji przechodzimy do kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, aby wspólnie odmówić cząstkę różańca (następuje zmiana tajemnic). Nasza modlitwa nie ogranicza się tylko do tego spotkania,. Codziennie każdy(a) z nas rozważa jedną tajemnicę różańcową, w miejscach gdzie przebywamy, w łączności duchowej z całą naszą Wspólnotą, z całym Kościołem Chrystusowym.

Opieka duszpasterska: br. Mariusz Urbanek

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
1 sobota miesiąca9.00kościół
KONTAKT:

kprvoltaire.republika.pl

Domowy Kościół (kręgi rodzin)
O wspólnocie:

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Więcej informacji o ruchu przeczytasz tutaj

Moderatorzy kręgów:

 • br. Tomasz Duszyc
 • br. Augustyn Chwałek
 • br. Grzegorz Marszałkowski
Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ jest nieustannym czuwaniem przy Sercu Jezusa, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Jej celem jest odwzajemnienie Miłości Chrystusa, która tak często pozostaje wzgardzona. W naszym klasztorze w każdą 1-szą sobotę miesiąca członkowie uczestniczą we Mszy Świętej o godzinie 9.00, następnie odmawiają akty poświęcenia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Straż Honorowa Serca Jezusowego została założona 13 III 1863 r. przez wizytkę, siostrę Marię od Najświętszego Serca Jezusa w Klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse we Francji. Jako bractwo zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym, a następnie stało się Arcybractwem na mocy papieskiego Breve z 26 XI 1879r. Od tej pory datuje się szybki jej rozwój na całym świecie. Rodzina członków Straży Honorowej jest bardzo liczna. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 40 krajów na różnych kontynentach. Obecnie znajduje się w Europie w 15 krajach, w Afryce w 12, w Ameryce w 13, a w Azji w 6. W Polsce Bractwo Straży Honorowej NSPJ istnieje już od 1869 roku. Do godności Arcybractwa Stolica Apostolska podniosła je w 1919 roku. W Polsce jako stowarzyszenie rozprzestrzeniło się dzięki Siostrom Wizytkom.

Siostra Maria od Najświętszego Serca miała gorące nabożeństwo do Boskiego Serca Pana Jezusa i z niego zaczerpnęła myśl, aby codziennie każdy stowarzyszony odprawił jedną godzinę straży, w czasie której nie zmieniając nic w zwykłych zajęciach, będzie łączył się myślą z ofiarą jaką Chrystus składał na krzyżu za zbawienie świata.

W tym celu członkowie obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia i starają się wśród zwykłych zajęć modlitwą i pracą wynagradzać Panu Jezusowi Jego Męczeństwo i ofiarować obecnemu w tabernakulum Zbawicielowi swoje codzienne życie a nade wszystko wspaniałomyślną i wierną miłość. Członkowie zapisują się na tzw. “zegarze” gdzie są zaznaczane wszystkie godziny dnia. W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli z całego świata, którzy trwają na posterunku na wzór Najświętszej Panny, Magdaleny i Jana stojących u stóp krzyża w chwili, kiedy z przebitego Serca Chrystusa wytrysnęła krew i woda, jako symbol łask wysłużonych Jego Ofiarą.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa skierowaną do apostołów w Ogrodzie Oliwnym: “Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się poświęceniem i miłością pocieszać Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi. Zranione Serce Jezusa jest przedmiotem czci, miłości, wynagrodzenia i adoracji członków Straży Honorowej.

Arcybractwo ma trzy, lakonicznie sformułowane, cele istnienia: miłość, cześć i wynagrodzenie oddawane Sercu Jezusowemu. Członkowie, praktykując wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, kształtują swoje życie na wzór życia Jezusa, który jest pokorny, cichy i miłosierny i starają się prowadzić życie w duchu czynnej miłości bliźniego. Każdy stowarzyszony odprawia jedną godzinę straży na dobę, w czasie której nie zmieniając nic ze zwykłych zajęć ma łączyć się myślą z ofiarą krzyżową Pana Jezusa. Do straży Honorowej może należeć osoba każdego stanu, zaś dzieci – po przyjęciu pierwszej Komunii św.

Do obowiązków Straży Honorowej NSPJ należy:

 1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
 2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
 3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
 4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
 6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Opieka duszpasterska: br. Mariusz Urbanek
Zelatorka: Maria Kowalska

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
1 sobota m-ca9.00 (Eucharystia)kościół
Szkoła Słowa Bożego Semita Domini
O wspólnocie:

Grupa biblijna – Szkoła Słowa Bożego – przy klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie zaczęła spotykać sie 10 lat temu. Jesteśmy wspólnotą ludzi dorosłych , uczących się i pracujących, którzy pragną głębiej poznać Boga, Jego mądrość, miłosierdzie, a także prawdę o sobie samym poprzez czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Spotykamy się, aby analizować, poznawać genezę, naukę Kościoła Katolickiego wybranych fragmentów z Nowego i Starego Testamentu.

Grupa biblijna jest wspólnotą dzielenia Słowem Pana, doświadczeniem Żywego Słowa w swoim życiu i słuchaniem siebie nawzajem, rozpoznając oblicze Boga w Jego Słowie , otwierając serca i umysły na Jego Głos. To czas, gdzie zaczynamy pogłębiać swoją wiarę, aby pełniej żyć. Pragniemy, aby Biblia stała się najważniejszą Ksiegą naszego życia.
Grupa biblijna jest wspólnota otwartą, na spotkanie której mogą przychodzić wszyscy chętni, bez zapisywania się czy wypełniania i podpisywania deklaracji, również osoby należące do innych wspólnot.
Zapraszamy

Opieka duszpasterska: br. Rafał Pysiak
Odpowiedzialna: Monika Czernecka

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
wtorek19.00 (Eucharystia)
+ Spotkanie po Eucharystii
006
KONTAKT:

grupa.biblijna(at)op.pl

Odnowa w Duchu Świętym «Krzew winny»
O wspólnocie:

“Krzew Winny” jest katolicką Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym. Członkami Wspólnoty są osoby, które przeżyły seminarium odnowy wiary, doświadczyły odnawiającej mocy Ducha Świętego i poprzez złożenie przymierza chcą razem postępować na drodze świętości.

W centrum Wspólnoty jest Jezus Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel. On jest prawdziwym Krzewem Winnym, a my latoroślami.

Charyzmatem Wspólnoty jest modlitewne wstawianie się za innymi – modlitwa wstawiennicza. Podejmujemy ten charyzmat na naszych spotkaniach modlitewnych, a także w ramach posługi Diakonii Adoracyjnej i Diakonii Modlitwy Wstawienniczej. Pragniemy by centrum życia wspólnotowego stanowiła Eucharystia – źródło i szczyt życia chrześcijańskiego.

Podejmujemy wspólną formację przez udział w rekolekcjach Wspólnoty, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, oraz poprzez uczestnictwo w małych grupkach dzielenia. Troską Wspólnoty jest ewangelizacja. Nie możemy nie mówić o Tym, Którego obecności doświadczamy. Trwanie we wspólnocie ułatwia nam realizację tego pragnienia poprzez prowadzenie otwartych spotkań modlitewnych, posługę modlitwą wstawienniczą, organizowanie seminariów odnowy wiary oraz poprzez osobiste świadectwo życia w miejscach, do których Pan nas posyła.

Wspólnota pozostaje w łączności z Koordynacją Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej.

Opieka duszpasterska: br. Łukasz Bujak
Lider wspólnoty: Kinga Miduch

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
Poniedziałek (oprócz ostatniego pn m-ca)19.00 (Eucharystia)
spotkanie modlitewne do godz. 21.00
kościół
Środa (1 i 3 m-ca)Modlitwa wstawiennicza po Eucharystii o godz. 19.00Kaplica Loretańska
KONTAKT:

krzew.winny(at)wp.pl
krzewwinny.pl

Schola
O wspólnocie:

Schola działająca przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie jest grupą, która gromadzi się na wspólnym wychwalaniu naszego Pana przez śpiew. Jej głównym celem jest uświetnianie większych uroczystości odbywających się przy naszym klasztorze, jak i systematyczny śpiew na Mszach Świętych Wspólnotowych, gromadzących wszystkie wspólnoty działające przy naszym kapucyńskim kościele, służąc tym samym i łącząc wszystkich na wspólnej modlitwie.

Opieka duchowa: br. Jan Michałkiewicz
Dyrygent: Wiktor Lorens

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
poniedziałek19.15-21.00020
KONTAKT:

kapschola(at)gmail.com

Otwarty Krąg Modlitwy «Loreto»
O wspólnocie:

“Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. (Mt 11,28).

Otwarty Krąg Modlitewny LORETO zaprasza tych, którzy odnajdują się w powyższych słowach Chrystusa:

 • rodziców, których dzieci utraciły wiarę lub wpadły w uzależnienia
 • młodych szukających swego powołania
 • małżonków w kryzysie
 • osoby samotne pogrążone w smutku
 • chorych na ciele i duszy…
 • …wszystkich, którzy pragną doświadczyć wiary i modlitwy Kościoła.

Naszą patronką jest Matka Boża z Loreto, spotykamy się w Jej domku, zawsze otwartym dla potrzebujących. To Ona wstawia się za nami, wyprasza łaski, upomina i wychowuje. Przy Niej odnajdujemy pokój serca i nadzieję. Ona najskuteczniej prowadzi do Jezusa nas i tych, których przynosimy w naszych sercach.
Rozpoczynamy Eucharystią we wszystkich intencjach zapisanych w księdze LORETO, potem gromadzimy się na modlitwie przebłagalnej i dziękczynnej, słuchając nauki Kościoła i oddając cześć Bogu za przyczyną Pani Loretańskiej.

Opieka duchowa: br. Robert Cielicki

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
3. sobota miesiąca9.00-11.00Msza św. a po niej spotkanie modlitewne w Kaplicy Loretańskiej
Pro Vita et Familia
O wspólnocie:

Jesteśmy grupą osób, którym bliska jest tematyka życia i rodziny. Skupiamy osoby w różnym wieku, różnych stanów i zawodów.
Spotykamy się przy klasztorze braci kapucynów na wspólnej Eucharystii i spotkaniach formacyjno-modlitewnych. Podczas naszych spotkań czytamy encyklikę Evangelium Vitae Jana Pawła II i inne dokumenty Kościoła, staramy się zdobywać nowe wiadomości z tematyki pro life poprzez dyskusje, wspólne oglądanie filmów, prelekcje. A przede wszystkim modlimy się za rodziny, w sprawach związanych z obroną życia, a także w innych poleconych nam intencjach.
Naszymi Patronami są Matka Boża Loretańska i Święty Feliks z Cantalice.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się razem z nami modlić i wspólnie zgłębiać kwestie życia i rodziny.

Opiekun duchowy: br. Marek Miszczyński
Lider: Ewa Ciszewska

Spotkania:
DzieńGodz.Sala
2. i 4. czwartek17.30 (Msza św.)
18.15 (spotkanie)
003
KONTAKT:

poczta(at)obroncyzycia.pl