Znajdź wydarzenie


Niedziela, 18 Kwiecień 2021, godz.

XIII Tydzień Biblijny

 

Miejsce:
Charakter wydarzenia: Formacja chrześcijańska

Więcej informacji:

W trzecią niedzielę wielkanocną rozpoczynamy XIII Tydzień Biblijny – pt. „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”, którego motywem przewodnim są słowa: „«Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie»” (J 6,35)”. Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego, w którym rozważamy tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Chcemy zobaczyć tę świętą Wieczerzę jako zbawczą celebrację, podczas której Kościół, czyli my, wierzący, zgromadzeni dzięki łasce wiary, otrzymujemy „Prawdziwy Chleb z nieba”. Chrystus uroczyście złożył uczniom, wierzącym w Niego, obietnicę: „Ojciec mój da wam prawdziwy Chleb z nieba”(J 6,32). Ten niezwykły Dar udzielany jest ludziom przez Boga po zmartwychwstaniu Jezusa – podczas „świętej Wieczerzy” – w dwóch postaciach: Ewangelii i Eucharystii.

Zaiste, Evangelium Christus est!!!! Gdy z wiarą bierzemy do ręki księgę Ewangelii, otwieramy ją, odczytujemy i słuchamy, wchodzimy w świętą, osobową przestrzeń zmartwychwstałego Pana. Jednorodzony Syn Boży, który stał się człowiekiem, i zamieszkał między nami (dosłownie: „rozbił namiot” – por. J 1,14), dalej wśród nas mieszka w tym świętym Namiocie, jakim jest Ewangelia. Aby Go spotykać jako żywą osobę, jako Syna Bożego wcielonego w ludzkie słowa Ewangelii, należy nie tylko do niej zaglądać od czasu do czasu, ale jej słuchać, czytać jak najczęściej, aby w niej „zamieszkać”.

Każda Ewangelia czytana podczas Eucharystii w nowy, głębszy sposób wprowadza nas w przestrzeń świętej Obecności zmartwychwstałego Pana, odsłania przed nami w innym blasku Jego święte Oblicze oraz głębiej włącza nas w Jego święte i chwalebne Ciało, które przyjmujemy w Komunii św. Dzięki Ewangelii uroczyście odczytywanej i słuchanej podczas liturgii Słowa każda Eucharystia – pozostając w istocie Wieczerzą Pańską – jest dla nas każdego dnia i każdej niedzieli inna! Od innej strony otwiera przed nami nieskończone bogactwo Jego bosko - ludzkiej miłości, miłosierdzia, sprawiedliwości, pokoju i wszechmocy. Ewangelia wprowadza w Eucharystię, Eucharystia odsyła do Ewangelii!

Za: Dzieło Biblijne im. św Jana Pawła II (Przegląd Biblijny nr 13) https://biblista.pl

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Dzieło Biblijne na XIII Tydzień Biblijny (do pobrania w pdf)

Wróć