Od 28 czerwca spowiedź święta odbywa się w pokojach spowiedzi ˟

Stałe dyżury spowiedzi

Czasami zdarza się, że spowiednik nie jest obecny na swoim dyżurze spowiedzi. Prosimy każdorazowo sprawdzić, kto będzie zastępował spowiednika.

Przez cały okres wakacyjny (od 28 czerwca 2021 r.) zawieszone są stałe dyżury w konfesjonale.
Spowiadamy podczas wszystkich Mszy świętych.

 • Poniedziałek - sobota:

  6:30 · 8:00 · 9:00 · 17:30 · 19:00
 • Niedziela i uroczystości:

  6:30 · 8:00 · 9:30 · 11:00 · 12:30 · 16:30 · 19:00

Poniedziałek

Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Dariusz Kasprzak
8:00 - 10:00
br. Jacek Węgrzyn
16.30 - 19.30
br. Przemysław Tomas
16.30 - 19.30
br. Tomasz Olejnik
Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Dariusz Kasprzak
8:00 - 10:00
br. Jacek Węgrzyn
16:30 - 18:00
br. Przemysław Tomas
18:00 - 19:30
br. Tomasz Olejnik

Wtorek

Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Tomasz Olejnik
8:00 - 10:00
br. Mariusz Urbanek
16.30 - 19.30
br. Łukasz Bujak
16.30 - 19.30
br. Robert Cielicki
Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Tomasz Olejnik
8:00 - 10:00
br. Mariusz Urbanek
16:30 - 18:00
br. Łukasz Bujak
18:00 - 19:30
br. Robert Cielicki
Poniedziałek - Wtorek

Środa

Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Przemysław Tomas
8:00 - 10:00
br. Mariusz Urbanek
16.30 - 18.00
br. Jacek Kania
16.30 - 19.30
br. Tomasz Łakomczyk
18:00 - 19:30
br. Mariusz Kaczmarski
19:30 - 21:30
br. Robert Miller
Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Przemysław Tomas
8:00 - 10:00
br. Mariusz Urbanek
16:30 - 18:00
br. Jacek Kania
18:00 - 19:00
br. Tomasz Łakomczyk
19:00 - 20:00
br. Mariusz Kaczmarski
20:00 - 21:30
br. Robert Miller

Czwartek

Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Łukasz Bujak
8:00 - 10:00
br. Robert Miller
16.30 - 18.30
br. Mariusz Kaczmarski
16.30 - 18.30
br. Bogumił Kusiak
18.30 - 21.30
br. Augustyn Chwałek
18.30 - 21.30
br. Grzegorz Marszałkowski
Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Łukasz Bujak
8:00 - 10:00
br. Robert Miller
16:30 - 18:00
br. Mariusz Kaczmarski
18:00 - 19:00
br. Bogumił Kusiak
19:00 - 20:00
br. Augustyn Chwałek
20:00 - 21:30
br. Grzegorz Marszałkowski
Środa - Czwartek

Piątek

Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Tomasz Olejnik
8:00 - 10:00
br. Przemysław Tomas
16.30 - 19.30
br. Bogumił Kusiak
16.30 - 19.30
br. Konrad Baran
Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Tomasz Olejnik
8:00 - 10:00
br. Przemysław Tomas
16:30 - 18:00
br. Bogumił Kusiak
18:00 - 19:30
br. Konrad Baran

Sobota

Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Adam Kulpa
8:00 - 10:00
br. Paweł Paszko
17:30 i 19:00
w czasie Eucharystii
(różni spowiednicy)
Godz. Spowiednik
6:30 - 8:00
br. Adam Kulpa
8:00 - 10:00
br. Paweł Paszko
17:30 i 19:00
w czasie Eucharystii
(różni spowiednicy)
Piątek - Sobota

Niedziela

Godziny spowiedzi
6:30; 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 16:30; 19:00
Kwadrans przed i w czasie Eucharystii (różni spowiednicy)
Niedziela

Rachunek sumienia

 • Moja relacja z Bogiem

  • Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste?
  • Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga?
  • Czy znajduję czas na codzienną modlitwę?
  • Jak świętuję niedzielę?
  • Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną?
  • Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę?
 • Moja relacja z bliźnimi

  • Jak dbam o swoją rodzinę? Czy praca nie przesłania mi rodziny?
  • Jak wykonuję swoją pracę?
  • Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny?
  • Czy moja miłość do bliźniego jest czysta?
  • Czy nie oszukuję? Czy płacę należne podatki?
  • Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję czasu?
  • Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie?
  • Czy chcę przebaczyć krzywdy?
  • Czy nie kłamię?
  • Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego?
  • Czy nie zazdroszczę?
  • Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?
 • Moja relacja samym sobą

  • Czy nie panuje we mnie egoizm?
  • Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód?
  • Czy nie grzeszę łakomstwem?
  • Czy nie nadużywam alkoholu?
  • Czy nie ulegam nałogom?
  • Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, Internet)?
  • Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach?
  • Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami?
  • Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?