Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Chrztu Pańskiego

  1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha Świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego, jednak według zwyczaju w Polsce kolędy śpiewamy do 2 lutego. Również do 2 lutego pozostaje czynna szopka w naszym kościele. Można ją zobaczyć w dni powszednie od 9.30 do 17.15, a w niedziele i uroczystości pomiędzy Mszami świętymi.
  2. Od nowego roku Msze święte o godzinie 7.15 sprawujemy w Kaplicy Krzyża.
  3. Otwarty krąg modlitwy „Loreto” zaprasza w sobotę 16 stycznia na Mszę świętą o godz. 9.00, a potem na spotkanie modlitewne w intencji rodzin.
  4. Transmisja Mszy świętych z naszego kościoła, w dzień powszedni o 19.00, a w niedziele i uroczystości wszystkie Msze święte.