Ogłoszenia duszpasterskie

3. Niedziela zwykła

  1. Trzecią niedzielę zwykłą – zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka – przeżywamy jako czas dziękczynienia za Słowo Boże. Ono jest nam dane w słowach Pisma świętego, które czytamy w czasie Liturgii w kościele, a także w domach podczas modlitwy indywidualnej i rodzinnej. Ojciec Święty wzywa nas, abyśmy w tę niedzielę w sposób szczególny z radością wysławiali Boga, który do nas mówi, ponieważ jest „dobry i łaskawy”. A będąc „dobry i łaskawy, wskazuje drogę grzesznikom, a pokornym pomaga czynić dobrze i uczy ubogich dróg swoich” – tak nas dzisiaj zapewnia psalmista.
  2. W środy zapraszamy o godzinie 18.45 na Litanię do św. Józefa.
  3. Szopka w naszym kościele czynna będzie do 2 lutego. Można ją zobaczyć w dni powszednie od 9.30 do 17.15, a w niedziele i uroczystości pomiędzy Mszami świętymi.
  4. Zgodnie z prośbą Przewodniczącego KEP, we wszystkich kościołach przeprowadzamy zbiórkę na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Pieniądze można wrzucać do skarbony znajdującej się przy drzwiach kościoła.