Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

  1. W tym radosnym czasie świętowania Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa przyjmijcie od całej naszej braterskiej wspólnoty najserdeczniejsze życzenia świąteczne: Niech pokój, który Zmartwychwstały Pan ogłosił i przyniósł zebranym w Wieczerniku uczniom, wypełni także Wasze serca, rodziny i domy. Niech stale towarzyszy Wam Jego obecność i łaska.
  2. Dzisiaj o godzinie 18.30 uroczyste Nieszpory kończące Triduum Paschalne.
  3. Jutro Msze święte według porządku niedzielnego.
  4. Przez cały najbliższy tydzień trwa Oktawa Wielkanocy, która przedłuża radosne świętowanie Zmartwychwstania Chrystusa. Do stałych dyżurów spowiedzi powrócimy po Niedzieli Miłosierdzia. Do tego czasu spowiadamy podczas Mszy świętych o godzinie 6.30, 8.00, 9.00, 17.30, 19.00.
  5. W Niedzielę Miłosierdzia (11.04), po Mszy świętej o godzinie 19.00, Otwarty Krąg Modlitwy Loreto przedstawi Misterium o Miłosierdziu Bożym pt. „O piękności niestworzona”, w całości oparte na podstawie Dzienniczka Św. Faustyny Kowalskiej, wg. scenariusza p. Zofii Skwarnickiej i muzyki p. Wojciecha Wojnarowskiego. W związku z sytuacją epidemiczną zachęcamy do wspólnej Modlitwy drogą online. 
  6. W Niedzielę Palmową siostry z FZŚ sprzedawały palmy własnoręcznie zrobione. Zebrana kwota w wysokości 1486,20 zł. będzie przeznaczona na cele misyjne. Serdecznie Bóg zapłać.