Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

  1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W historii Kościoła dzień Pięćdziesiątnicy był punktem zwrotnym: obdarzeni darami Ducha Świętego apostołowie wyruszyli z wielką żarliwością głosić światu zmartwychwstałego Jezusa. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy i kończy liturgiczny Okres Wielkanocny – od jutra rozpoczyna się okres zwykły w ciągu roku.
  2. Grupa Modlitwy św. Ojca Pio zaprasza dziś wieczorem na Msze świętą o godzinie 19.00.
  3. Nabożeństwa majowe codziennie o godzinie 18.30.
  4. W czwartek 27 maja pragniemy uczcić Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, jedynego pośrednika u Ojca.
  5. W dniach od 12 do 16 lipca nasza Prowincja zakonna organizuje Spotkanie Młodych w Wołczynie. Tegoroczne hasło brzmi "ZROZUMIEĆ”, a tematyka spotkań dotyka różnych trudnych kwestii oraz wątpliwości rodzących się w sercu młodego człowieka. Więcej informacji można znaleźć na plakatach i stronie internetowej oraz u brata Łukasza Wasiliewa tel. 690 129 150.