Ogłoszenia duszpasterskie

19. Niedziela zwykła

  1. Miesiąc sierpień to miesiąc wielu ważnych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny. Tradycyjnie w miesiącu sierpniu, ofiarujmy dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu.
  2. W najbliższą niedzielę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius XII w 1950 r. przypieczętował dogmatem prawdę obecną w Kościele już od V w., że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba i wywyższona przez Boga jako Królowa. W polskiej tradycji z tą uroczystością jest związany obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, zbóż. Obrzęd błogosławieństwa odbędzie się na zakończenie każdej Mszy świętej. W tym dniu siostry i bracia z FZŚ będą rozprowadzać wiązanki kwiatów i ziół do poświęcenia. Zebrane ofiary będą przekazane na misje prowadzone przez Braci Kapucynów.