Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem (Mt 22,37)

moja relacja z Bogiem

 • Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste?
 • Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga?
 • Czy znajduję czas na codzienną modlitwę?
 • Jak świętuję niedzielę?
 • Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną?
 • Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę?

Będziesz miłował bliźniego swego (Mt 22,39)

moja relacja z bliźnimi

 • Jak dbam o swoją rodzinę?
 • Czy praca nie przesłania mi rodziny?
 • Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny?
 • Czy nie używam antykoncepcji?
 • Jak wykonuję swoją pracę?
 • Czy nie oszukuję?
 • Czy płacę należne podatki?
 • Czy nie ulegam lenistwu?
 • Czy nie marnuję czasu?
 • Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie?
 • Czy potrafię przebaczać?
 • Czy nie kłamię?
 • Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego?
 • Czy nie zazdroszczę?
 • Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?

… jak siebie samego (Mt 22,39)

moja relacja do siebie samego

 • Czy nie panuje we mnie egoizm?
 • Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód?
 • Czy nie grzeszę łakomstwem?
 • Czy nie nadużywam alkoholu?
 • Czy jestem wolny od nałogów?
 • Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, Internet)?
 • Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach?
 • Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami?
 • Czy potrafię Bogu dziękować za to kim jestem?
 • Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?