Spowiedź święta odbywa się w pokojach spowiedzi ˟

Spowiedź święta

 • poniedziałek, wtorek, piątek, sobota:

  6:30 - 10:00 oraz 16:30 - 19:00
 • środa, czwartek:

  6:30 - 10:00 oraz 16:30 - 21:30
 • Niedziela i uroczystości:

  kwadrans przed i podczas każdej Mszy świętej

  6:30 · 8:00 · 9:30 · 11:00 · 12:30 · 16:30 · 19:00

Przez cały okres wakacyjny (od 28 czerwca 2021 r.) zawieszone są stałe dyżury w konfesjonale.
Spowiadamy podczas wszystkich Mszy świętych.

Przez cały okres wakacyjny zawieszone będą stałe dyżury w konfesjonale. Spowiadać będziemy podczas wszystkich Mszy świętych.

 • Poniedziałek, wtorek, piątek

  6:30 - 10:00 oraz 16:30 - 19:30
 • Środa, czwartek

  6:30 - 10:00 oraz 16:30 - 21:30
 • Sobota

  6:30 - 10:00
  w czasie Eucharystii o godz. 17:30 i 19:00
 • Niedziela i Święta

  kwadrans przed i w czasie Eucharystii

Spowiedź w Wielkim Tygodniu

 • Wielki Piątek

  2 kwietnia
  6:30 – 17:00
 • Wielka Sobota

  3 kwietnia
  6:30 – 17:00
Spowiedź święta

Rachunek sumienia

 • Moja relacja z Bogiem

  • Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie osobiste?
  • Czy sprawy dnia codziennego – praca, rozrywki itp. – nie przesłaniają mi Boga?
  • Czy znajduję czas na codzienną modlitwę?
  • Jak świętuję niedzielę?
  • Czy pogłębiam swoją wiedzę religijną?
  • Czy potrafię z odwagą wyznać swoją chrześcijańską wiarę?
 • Moja relacja z bliźnimi

  • Jak dbam o swoją rodzinę? Czy praca nie przesłania mi rodziny?
  • Jak wykonuję swoją pracę?
  • Czy moim postępowaniem nie zasmucam, nie krzywdzę pozostałych członków rodziny?
  • Czy moja miłość do bliźniego jest czysta?
  • Czy nie oszukuję? Czy płacę należne podatki?
  • Czy nie ulegam lenistwu? Czy nie marnuję czasu?
  • Czy dostrzegam innych potrzebujących wokół mnie?
  • Czy chcę przebaczyć krzywdy?
  • Czy nie kłamię?
  • Czy nie obmawiam, narzekam lub oczerniam bliźniego?
  • Czy nie zazdroszczę?
  • Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?
 • Moja relacja samym sobą

  • Czy nie panuje we mnie egoizm?
  • Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód?
  • Czy nie grzeszę łakomstwem?
  • Czy nie nadużywam alkoholu?
  • Czy nie ulegam nałogom?
  • Czy właściwie i roztropnie używam środków masowego przekazu (TV, Internet)?
  • Czy zachowuję czystość w myślach, słowach, spojrzeniach, czynach?
  • Czy akceptuję siebie ze swoimi ograniczeniami?
  • Czy dbam o swój rozwój kulturalny, intelektualny, duchowy?