Modlitwa w intencji beatyfikacji Sługi Bożego o. Serafina Kaszuby

o. Serafin Kaszuba. Apostoł Kościoła milczenia

Ojciec Serafin, Alojzy Kaszuba urodził się we Lwowie w 1910 r. W 1928 r. wstąpił do zakonu kapucynów. Po nowicjacie odbył studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. W 1933 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wybuch II wojny światowej zastał go we Lwowie. Jesienią 1940 r. na własną prośbę, za zgodą przełożonych, udał się na Wołyń, gdzie na rozległym terenie pozbawionym kapłanów, w bardzo trudnych i niebezpiecznych warunkach służył wiernym swą duszpasterską posługą.  W 1958 r. ówczesne władze miasta Równego na Wołyniu zabroniły mu pełnić funkcje kapłańskie. Ojciec Serafin nie pogodził się z tą krzywdzącą decyzją i rozpoczął ukrytą, w pojęciu władz nielegalną pracę duszpasterską. Z narażeniem się na utratę wolności, a nawet życia, odwiedzał wiernych, głosił im Ewangelię, udzielał sakramentów świętych. Ścigany przez władze, szkalowany w gazetach, pozbawiony prawa stałego miejsca zamieszkania, do 1963 r. jako wędrowny apostoł służył wiernym od Odessy aż po Dźwińsk.

Nieustannie ścigany przez wrogów religii udał się jesienią 1963 r. do Kazachstanu, stał się wędrownym duszpasterzem katolików rozproszonych na rozległych obszarach Ukrainy, Kazachstanu i Syberii. Nie dbając o siebie i nie licząc się ze swym słabym zdrowiem, tropiony przez policję, aresztowany i skazany na wygnanie niósł ludziom Boga.

Zmarł we Lwowie 20 września 1977 r., podczas modlitwy brewiarzowej. Na jego grobie wypisano słowa św. Pawła Apostoła, które streszczają całe życie ojca Serafina Kaszuby: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”.

W roku 2011 zakończył się jego proces beatyfikacyjny na szczeblu rzymskim. 26 września 2017 roku, Ojciec Święty Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót i przyznał mu tytuł: Czcigodnego Sługi Bożego. Proces Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszuby został zakończony, zaś jego beatyfikacja będzie możliwa, gdy za jego przyczyną dokona się cud. Zachęcamy więc do modlitwy o jego rychłą beatyfikację, jak również do polecania Panu Bogu waszych ważnych spraw przez jego wstawiennictwo. Obyśmy już niebawem mogli się cieszyć wyniesieniem do chwały ołtarzy tego niewątpliwie niestrudzonego Apostoła miłosierdzia.

Data

Lut 20 2020

Godz.

17:30
Kategoria

Kolejne wydarzenie