Franciszkański Zakon Świeckich

O wspólnocie:

III Zakon św. Franciszka, zmienił charakteru prawny po Soborze Vaticanum II, z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiadającym własne struktury organizacyjne.

Według obowiązującego prawa kościelnego Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym czyli jest III zakonem.

Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.

Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, gen. Józef Haller oraz artysta malarz Jacek Malczewski i inni (…).

Asystent: br. Robert Miller
Przełożony Wspólnoty: Krzysztof Bronarski

Plan wydarzenia

17:30 -
Msza święta
w kościele
18:00 -
Spotkanie formacyjne
Spotkanie otwarte (w sali 003). Nie tylko dla członków FZŚ.

Data

Kwi 08 2019

Godz.

17:30 - 21:00

Miejsce

Klasztor, sala 003

Kolejne wydarzenie