Grupa Modlitwy Ojca Pio

O wspólnocie:

Grupy Modlitwy, powstałe z inicjatywy Ojca Pio z Pietrelciny, w obliczu potrzeb duchowych naszych czasów, współpracują w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, który wielokrotnie podkreślał konieczność modlitwy i jej uczył.
Grupy chcą kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio. Są to:

  • pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła katolickiego, kierowanego przez papieża i biskupów;
  • posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
  • modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
  • wynagradzanie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
  • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga.

Siedzibą Grup Modlitwy Ojca Pio jest Fundacja „Dom Ulgi w Cierpieniu” w San Giovanni Rotondo. Międzynarodowe Stowarzyszenie Grup Modlitwy podlega Stolicy Apostolskiej, a kieruje nim Dyrektor Generalny, który jest aktualnym przewodniczącym Fundacji „Dom Ulgi w Cierpieniu – Dzieło Ojca Pio z Pietrelciny”. Mianuje go Kardynał Sekretarz Stanu. Grupa Modlitwy Ojca Pio działa zgodnie ze swoim Statutem.

Kierownik duchowy: br. Marek Miszczyński
Animator Grupy: Krystyna Gruszecka

Data

Kwi 08 2019

Godz.

15:30 - 18:30

Miejsce

Klasztor, sala 002
Kategoria

Kolejne wydarzenie