Loretańska Rodzina Różańcowa i Straż Honorowa NSPJ

Loretańska Rodzina Różańcowa

W chwili obecnej “Rodzinę Loretańską” tworzą dwie, tradycyjne “Róże Różańcowe” (po 20 osób), spotykające się w pierwsze soboty miesiąca. O godzinie 9:00 odprawiana jest Msza św. przy Ołtarzu głównym kościoła p.w. Zwiastowania NMP. Po Mszy – adoracja Najświetszego Sakramentu. Po adoracji przechodzimy do kaplicy Matki Bożej Loretańskiej, aby wspólnie odmówić cząstkę różańca (następuje zmiana tajemnic). Nasza modlitwa nie ogranicza się tylko do tego spotkania,. Codziennie każdy(a) z nas rozważa jedną tajemnicę różańcową, w miejscach gdzie przebywamy, w łączności duchowej z całą naszą Wspólnotą, z całym Kościołem Chrystusowym.

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ

Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ jest nieustannym czuwaniem przy Sercu Jezusa, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Jej celem jest odwzajemnienie Miłości Chrystusa, która tak często pozostaje wzgardzona. W naszym klasztorze w każdą 1-szą sobotę miesiąca członkowie uczestniczą we Mszy Świętej o godzinie 9.00, następnie odmawiają akty poświęcenia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz przyjmują błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Straż Honorowa Serca Jezusowego została założona 13 III 1863 r. przez wizytkę, siostrę Marię od Najświętszego Serca Jezusa w Klasztorze Nawiedzenia w Bourg-en-Bresse we Francji. Jako bractwo zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym, a następnie stało się Arcybractwem na mocy papieskiego Breve z 26 XI 1879r. Od tej pory datuje się szybki jej rozwój na całym świecie. Rodzina członków Straży Honorowej jest bardzo liczna. Swoim zasięgiem obejmuje ponad 40 krajów na różnych kontynentach. Obecnie znajduje się w Europie w 15 krajach, w Afryce w 12, w Ameryce w 13, a w Azji w 6. W Polsce Bractwo Straży Honorowej NSPJ istnieje już od 1869 roku. Do godności Arcybractwa Stolica Apostolska podniosła je w 1919 roku. W Polsce jako stowarzyszenie rozprzestrzeniło się dzięki Siostrom Wizytkom.

Siostra Maria od Najświętszego Serca miała gorące nabożeństwo do Boskiego Serca Pana Jezusa i z niego zaczerpnęła myśl, aby codziennie każdy stowarzyszony odprawił jedną godzinę straży, w czasie której nie zmieniając nic w zwykłych zajęciach, będzie łączył się myślą z ofiarą jaką Chrystus składał na krzyżu za zbawienie świata.

W tym celu członkowie obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia i starają się wśród zwykłych zajęć modlitwą i pracą wynagradzać Panu Jezusowi Jego Męczeństwo i ofiarować obecnemu w tabernakulum Zbawicielowi swoje codzienne życie a nade wszystko wspaniałomyślną i wierną miłość. Członkowie zapisują się na tzw. “zegarze” gdzie są zaznaczane wszystkie godziny dnia. W ten sposób tworzy się wieniec czcicieli z całego świata, którzy trwają na posterunku na wzór Najświętszej Panny, Magdaleny i Jana stojących u stóp krzyża w chwili, kiedy z przebitego Serca Chrystusa wytrysnęła krew i woda, jako symbol łask wysłużonych Jego Ofiarą.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa jest odpowiedzią wrażliwych serc na skargę Pana Jezusa skierowaną do apostołów w Ogrodzie Oliwnym: “Czy nie mogliście czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie starają się poświęceniem i miłością pocieszać Serce Pana Jezusa napełnione boleścią z powodu zapomnienia, niewdzięczności i grzechów ludzi. Zranione Serce Jezusa jest przedmiotem czci, miłości, wynagrodzenia i adoracji członków Straży Honorowej.

Arcybractwo ma trzy, lakonicznie sformułowane, cele istnienia: miłość, cześć i wynagrodzenie oddawane Sercu Jezusowemu. Członkowie, praktykując wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, kształtują swoje życie na wzór życia Jezusa, który jest pokorny, cichy i miłosierny i starają się prowadzić życie w duchu czynnej miłości bliźniego. Każdy stowarzyszony odprawia jedną godzinę straży na dobę, w czasie której nie zmieniając nic ze zwykłych zajęć ma łączyć się myślą z ofiarą krzyżową Pana Jezusa. Do straży Honorowej może należeć osoba każdego stanu, zaś dzieci – po przyjęciu pierwszej Komunii św.

Do obowiązków Straży Honorowej NSPJ należy:

  1. Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
  2. Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
  3. Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
  4. Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  5. Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
  6. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Opieka duszpasterska: br. Mariusz Urbanek
Zelatorka: Maria Kowalska

Plan wydarzenia

9:00 - 11:00
Msza święta
w kościele
-
Adoracja Najświętszego Sakramentu
w kościele
-
Modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
Kaplica Matki Bożej Loretańskiej

Data

Cze 01 2019

Godz.

09:00 - 11:00

Miejsce

Kościół Kapucynów

Kolejne wydarzenie