Młodzież Franciszkańska Tau

O wspólnocie:

Młodzież Franciszkańska Tau jest katolicką wspólnotą młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczyć życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Przynależy ona do duszpasterstwa Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Opiekę prawno-duchową nad nią sprawuje Minister Prowincjalny tejże Prowincji.

Młodzież Franciszkańska Tau rządzi się swoimi Statutami, zatwierdzonymi przez Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, dnia 9 lutego 2006 roku. Statut ten przedstawia dążenia i wartości, jakimi inspiruje się wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau, oraz prezentuje jej misję i strukturę organizacyjną. Statut wyznacza jej program działania i główne cele formacji w duchu chrześcijańsko-franciszkańsko-kapucyńskim na drodze katechumenatu pochrzcielnego w Kościele Katolickim.

W trakcie formacji młodzież rozpoznaje swoje powołanie w Kościele, a następnie kontynuuje franciszkańską drogę nawrócenia tak w świecie jak i w różnych wspólnotach religijnych, ze szczególnym uwrażliwieniem na te, które realizują charyzmat świętych Franciszka i Klary z Asyżu.

Opieka duszpasterska: br. Bogumił Kusiak
Lider wspólnoty: Aneta Wawrzak

Data

Lut 24 2019

Godz.

Otwarte spotkanie modlitewne
20:00

Więcej informacji

Facebook

Miejsce

Klasztor, sala 002
Kategoria

Organizator

MF Tau
Email
krakow(at)mftau.pl

Kolejne wydarzenie