Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek sprawuje się Mszę Wieczerzy Pańskiej. Jest to pamiątka 
Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. 
W katedrach sprawuje się w godzinach przedpołudniowych Mszę Krzyżma, w czasie której gromadzą się kapłani wokół swojego biskupa i zostają poświęcone oleje krzyżma i chorych do udzielania Sakramentów.

Spowiedź święta

Godz. 6.30 – 17.00

19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Po Mszy św. następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do północy. W czasie jej trwania warto wyrazić Bogu wdzięczność za dar Eucharystii oraz rozważać ostatnie chwile z życia Chrystusa przed Jego męką i śmiercią.

Data

Kwi 18 2019

Godz.

19:00

Miejsce

Kościół Kapucynów
Kategoria