Wspólnota Franciszkańska Tau

O wspólnocie:

Nazwa wspólnoty nawiązuje do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była dla dużej części z nas pierwszym etapem formacji. Misją członków Wspólnoty Franciszkańskiej Tau jest upodobnienie się do Jezusa Chrystusa poprzez podążanie za jego Ewangelią, nieustanne nawracanie serca oraz zerwanie z grzechem. Inne zadania wspólnoty to: budowanie braterskiej wspólnoty między sobą i z innymi ludźmi, niesienie orędzia Ewangelii i pokoju, pomaganie w rozeznawaniu życiowego powołania i rozwijanie go oraz przeżywanie miłości do Boga i Kościoła, do drugiego człowieka, do całego stworzenia oraz do siebie samego.

Duchowość Tau to nic innego jak duchowość poznawania i naśladowania Chrystusa przez codzienne kroczenie drogą nieustannego nawrócenia serca. Słowo Tau występujące w nazwie wspólnoty odwołuje się do znaku krzyża, biblijnej pieczęci zbawionych, który w sposób szczególny upodobał sobie św. Franciszek. Widział on w tym znaku symbol zbawienia dokonanego przez ofiarę Jezusa na krzyżu, symbol radości Zmartwychwstania oraz zwycięstwa Boga nad grzechem i śmiercią. Chcemy odkrywać Boga takiego, jakim widział Go Św. Franciszek z Asyżu!

Opieka duszpasterska: br. Robert Miller
Lider wspólnoty: Celina Biegańska

Data

Lut 18 2020

Godz.

18:00

Miejsce

Klasztor, sala 001
Kategoria

Organizator

WF Tau
Email
celina.bieganska(at)gmail.com

Kolejne wydarzenie